Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân
LABHOK COMPANY LIMITED

Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang website được vận hành bởi CÔNG TY TNHH LABHOK

Công việc của chúng tôi là tăng cường hỗ trợ việc giảng dạy cho từng học sinh trong trường học thông qua công nghệ ICT. Nắm giữ một lượng lớn thông tin cá nhân được sử dụng tại nhà trường, chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của những thông tin mà mình nắm giữ và cam kết sẽ bảo mật, quản lý những thông tin đó một cách an toàn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

1. Mục đích và phạm vi thông tin được bảo mật

Những thông tin của khách hàng mà LabHok phải bảo mật gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ và các thông tin cá nhân khác của người sử dụng. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân của công ty như sau:

Các loại thông tin cá nhân Ngành nghề và thông tin liên quan Mục đích sử dụng
1. Thông tin cá nhân được ủy thác Thông tin liên quan đến giáo viên, học sinh, người bảo hộ đã được đăng ký trong các dịch vụ mà Công ty cung cấp. Thực hiện một cách phù hợp các dịch vụ mà công ty cung cấp.
2. Thông tin cá nhân mà Công ty thu thập trực tiếp bằng văn bản hoặc thu thập gián tiếp * Thông tin người phụ trách của nhà trường và đối tác giao dịch. Quản lý công việc, các hình thức liên lạc, yêu cầu và quản lý thanh toán.
3. Thông tin tự động có được thông qua việc sử dụng dịch vụ của người dùng
 • Thông tin về việc sử dụng dịch vụ (Ví dụ thông tin về cài đặt vận hành, số lượng file được tải lên, phiên bản thiết bị và ứng dụng khi xảy ra sự cố…)
 • Ngày, giờ truy cập dịch vụ
 • Loại ứng dụng thiết bị và trình duyệt được sử dụng để xem dịch vụ và các trang người dùng đã xem (bao gồm các trang web các dịch vụ của bên thứ ba dược người dùng sử dụng trước khi sử dụng dịch vụ)
 • Các thông tin liên quan đến các thiết bị được sử dụng để truy cập dịch vụ như: phần cứng, địa chỉ IP của các thiết bị và các mã số định danh duy nhất khác, hệ điều hành và phiên bản của nó, ngôn ngữ đã chọn, số nhận dạng quảng cáo, số seri, thông tin vận hành thiết bị và thông tin mạng di động
Phân tích việc sử dụng dịch vụ và cải tiến các chức năng

Mục đánh dấu  *  là những thông tin cá nhân được công khai.

2. Thời gian lưu giữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ trong vòng 1 năm kể từ thời điểm dừng sử dụng dịch vụ. Sau đó các dữ liệu cá nhân này sẽ được tự động xóa. Việc xóa dữ liệu cá nhân cũng sẽ được thực hiện nếu có yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân từ khách hàng. Trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của LabHok.

3. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ khách hàng

CÔNG TY TNHH LABHOK

Địa chỉ: Tầng 13, Keangnam Hanoi Landmark Tower, khu E6, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Đường dây nóng: 024 3226 2509

Email:privacy@labhok.com

4. Phương tiện và công cụ để khách hàng truy cập và chỉnh sửa dữ liệu

Khách hàng có quyền kiểm tra, cập nhật và cá nhân hóa thông tin cá nhân của họ bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu LabHok làm như vậy.

Khách hàng có quyền khiếu nại về việc tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Ban quản lý công ty LabHok. Khi nhận được phản hồi này, LabHok sẽ xác minh thông tin, chịu trách nhiệm giải thích lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và giữ bí mật thông tin .

Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi cho phép bạn truy cập hoặc chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của mình trong phạm vi cho phép của pháp luật. Ngoài ra, nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản thông tin cá nhân trên website công ty LabHok, hãy gửi e-mail cho chúng tôi.

5. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên website LabHok được bảo mật nghiêm ngặt theo chính sách bảo mật của LabHok. Việc thu thập và sử dụng thông tin của từng khách hàng chỉ có thể được thực hiện với sự đồng ý của khách hàng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

LabHok cam kết:

 • Không sử dụng thông tin cá nhân ngoài mục đích xác nhận và liên hệ liên quan đến giao dịch tại LabHok.com;
 • Không được sử dụng, chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bất kỳ thông tin cá nhân của bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của khách hàng, trừ các trường hợp sau:
  • Trường hợp căn cứ theo pháp lệnh của chính phủ hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
  • Trường hợp cần phải bảo vệ tính mạng, thân thể hoặc tài sản mà khó có thể nhận được sự đồng ý của người chủ sở hữu thông tin
  • Trường hợp đặc biệt cần thiết để cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy bồi dưỡng sức khỏe của trẻ em, mà khó có được sự đồng ý của người chủ sở hữu thông tin .
  • Trong trường hợp cần sự hợp tác từ người được giao uỷ thác để thực hiện công việc theo quy định của pháp luật và có nguy cơ rằng sự đồng ý của người chủ sở hữu thông tin sẽ gây nên trở ngại cho việc hoàn thành công việc.

Trong trường hợp sử dụng chung thông tin cá nhân với một bên thứ ba cụ thể, Công ty sẽ thông báo trực tiếp cho người chủ sở hữu thông tin rằng thông tin cá nhân sẽ được sử dụng cùng với một bên cụ thể, nội dung thông tin cá nhân sẽ được sử dụng chung, phạm vi của những người cùng sử dụng, mục đích sử dụng của những người sử dụng này, và tên của người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân, hoặc công bố trên trang web này của Công ty.

 • Báo cáo vụ việc cho cơ quan điều tra để xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng trong trường hợp máy chủ thông tin bị tin tặc tấn công, dẫn đến mất dữ liệu cá nhân.
 • Để bảo vệ nghiêm ngặt tất cả thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin thanh toán, chứng từ kế toán kỹ thuật số trong Khu vực an toàn trung tâm dữ liệu trung tâm của LabHok.